December 17, 2022  – January 14, 2023  
Andra andningen | Segundo Aliento
Tove Ambolt
Filippa Bjerling
Emil Carlsiö
J. H. Hjort
Camila Lemoine
Alexander Skats
Carla Zaccagnini